+385 (0)92 3057 997 info@divljicvit.hr BESPLATNA DOSTAVA ZA NARUDŽBE IZNAD 35 €
Naslovna 9 Politika zaštite privatnosti

Politika zaštite privatnosti

U skladu sa člankom 13. stavkom 1. i 2. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća iz 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u odnosu na obradu osobnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka i ukidanje Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) (Službeni list EU L 119, str. 1), (dalje u tekstu: GDPR), obavještavam vas da je administrator vaših osobnih podataka: Divlji Cvit d.o.o., OIB: 34022601740, Trnava VII. 13, HR10040 Zagreb-Dubrava, Hrvatska.

Politika zaštite privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka. Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Divlji Cvit d.o.o. (dalje u tekstu „mi/naš/nas“, „Divlji Cvit“) obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.divljicvit.hr (dalje u tekstu „mi/naš/nas“, „posjetitelji“, korisnici“) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka. Obrađujemo osobne podatke svojih korisnika samo kada za to postoji jasno određena pravna osnova: ugovorni odnos, suglasnost ispitanika, legitimni interes ili zakonska obveza.

Korištenje web stranicom

Poštujemo vašu privatnost i prikupljamo samo one osobne podatke koje sami dobrovoljno dostavite u svrhu narudžbe u online trgovini, prijave za elektronički newsletter ili slanjem upita putem obrazaca za kontakt (ime, adresa, kontakt broj, email adresa, naziv društva).

Prigodom korištenja ove internetske stranice, možemo pohraniti određene informacije putem kolačića („cookies“) na vaše računalo. Kolačići su informacije koje se spremaju na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice i omogućavaju njeno jednostavnije korištenje (npr. adresu za dostavu), te ih pri ponovnom pokretanju iznova aktiviraju. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama.

Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ona upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika. Pomozite nam da ažuriramo vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama svojih kontaktnih podataka ili preferencija.

Prava korisnika

Imate pravo:

  • tražiti od nas dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke,
  • zatražiti primjerak osobnih podataka koje ste nam dali,
  • zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način,
  • tražiti nas da ažuriramo sve netočnosti u podacima koje imamo,
  • tražiti nas da izbrišemo sve podatke u odnosu na koje više nemamo zakonsku osnovu za upotrebu,
  • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom obradom,
  • dati prigovor na svaku obradu koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka,
  • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje. Ako koristite bilo koje od ovih prava, provjerit ćemo osnovanost vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od (10) dana od zaprimanja na e-mail info@divljicvit.hr.
  • Ako imate ikakvih pitanja u vezi upotrebe vaših podataka, kontaktirajte nas na e-mail info@divljicvit.hr. Vaše korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), naših interesa (npr. pravne obveze) ili prava i sloboda drugih.

Kako čuvamo vaše podatke?

Koristimo sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka. Između ostalog, koristimo i strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani, sigurni prijenos prikupljenih podataka, postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa, i trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke?

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja (npr. u knjigovodstvene svrhe). U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani. Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Kako podnijeti prigovor?

Divlji Cvit d.o.o. će obrađivati vaše podatke na zakonit i siguran način. Prigovor možete podnijeti pismenim putem na e-mail info@divljicvit.hr. Ukoliko smatrate da se s vašim podacima koristimo na nezakonit način te to ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).